Lỗi 403 là gì? Tại sao trang web của tôi lại bị chặn thu thập dữ liệu?

Lỗi 403 là gì?

Error 403: Access Denied/Forbidden (Truy cập bị từ chối / bị cấm).

Cụ thể từng lỗi 403 được phân như sau

The following nonstandard codes are returned by Microsoft’s Internet Information Services, and are not officially recognised by IANA.

 • 403.1 – Execute access forbidden
 • 403.2 – Read access forbidden
 • 403.3 – Write access forbidden
 • 403.4 – SSL required
 • 403.5 – SSL 128 required
 • 403.6 – IP address rejected
 • 403.7 – Client certificate required
 • 403.8 – Site access denied
 • 403.9 – Too many users
 • 403.10 – Invalid configuration
 • 403.11 – Password change
 • 403.12 – Mapper denied access
 • 403.13 – Client certificate revoked
 • 403.14 – Directory listing denied
 • 403.15 – Client Access Licenses exceeded
 • 403.16 – Client certificate is untrusted or invalid
 • 403.17 – Client certificate has expired or is not yet valid
 • 403.18 – Cannot execute request from that application pool
 • 403.19 – Cannot execute CGIs for the client in this application pool
 • 403.20 – Passport logon failed
 • 403.21 – Source access denied
 • 403.22 – Infinite depth is denied
 • 403.502 – Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction limit reached
 • 403.503 – Rejected due to IP address restriction

Nguyên nhân sự cố 403 này xảy ra vì bất kỳ lý do nào sau đây

 • Bạn đang chạy phần mềm tường lửa cá nhân hoặc một số phần mềm bảo mật, trợ lý tải xuống hoặc trình tăng tốc web khác.
 • Điều khiển trang web Windows Update bị thiếu hoặc bị hỏng trên máy tính của bạn.
 • Tệp Máy chủ bị hỏng hoặc chứa thông tin không chính xác.
 • Có tệp Internet Explorer bị thiếu hoặc bị hỏng hiển thị tập lệnh trên trang. 

Với lỗi ở thu thập dữ liệu Google và facebook:

 • Kiểm tra tường lửa của hosting
 • Kiểm tra IP chặn ở hosting có dải IP ở Facebook hay google hay không?
 • Kiểm tra file .htaccesss

Cách khắc phục lỗi thu thập dữ liệu 403

1 Kiểm tra IP chặn có trung với dải IP ở Facebook hay google

Liên hệ với nhà cung cấp hosting, kiểm tra tường lửa, dải IP block có chặn bot thu thập dữ liệu.

2 Gỡ lỗi không tìm được đường dẫn 403 ở facebook và google

 • Đối với Facebook

Link gỡ lỗi thu thập dữ liệu Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/

 • Đối với Google Search:

Nhấp vào thu thập lại và đợi Google bot vào thu thập lại dữ liệu (tầm 2 tuần).

Nguồn tham khảo:

https://docs.microsoft.com/vi-vn/troubleshoot/windows-client/deployment/error-403-connect-to-windows-update

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_403

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *